Zagroda bamberska

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Poznań, powiat Poznań, gmina Poznań

ul. Kościelna 43

Numer w rejestrze

A-363 z 15.06.1992