Wiatrak holender

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Poznań, powiat Poznań, gmina Poznań

ul. Milczańska 2

Numer w rejestrze

A-410 z 09.03.1993