Kaplica z grotą Matki Boskiej z Lourdes

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Poznań, powiat Poznań, gmina Poznań

ul. Kościelna 3

Numer w rejestrze

696/Wlkp/A z

Kategorie

  • sakralny