Zespół klasztorny benedyktynek, ob. ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Widok zespołu z wieży ciśnień przy ul. Dominikańskiej

Lokalizacja

Chełmno, powiat chełmiński, gmina Chełmno

ul. Dominikańska 40

Numer w rejestrze

A/416 z 17.10.1929

Kategorie

  • mieszkalny
  • sakralny
  • katolicki
  • militarny