Zespół kamienicy

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Kamienica przy ul. Grudziądzkiej 32 w Chełmnie

Lokalizacja

Chełmno, powiat chełmiński, gmina Chełmno

ul. Grudziądzka 32

Numer w rejestrze

A/645/1-2 z 14.12.1993

Kategorie

  • mieszkalny
  • budynek gospodarczy
  • dworski/pałacowy/zamek

Opis

Zachowane piwnice kamienicy, sklepione kolebkowo, pochodzą z XVI w., co świadczy o istnieniu tutaj zabudowy już w tym czasie. Przed 1786 r. zbudowano tu spichlerz w technice szkieletowej. W 2. ćw. XIX w. spichrz przebudowano na obecną kamienicę.

Obecnie jest to budynek piętrowy, pięcioosiowy, z przejazdem w osi środkowej. Od podwórza zachowała się konstrukcja szkieletowa dawnego spichlerza. O tym, że istniał tu warsztat kowalski, świadczy wywieszka na fasadzie wykonana przez kowala Ebłowskiego w 2. poł. XIX w.

Źródło:

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 11, Województwo bydgoskie, z. 4, Dawny powiat chełmiński, s. 77.