Seminarium misjonarzy, ob. sąd powiatowy

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Dawne seminarium ks. Misjonarzy, ob. sąd

Lokalizacja

Chełmno, powiat chełmiński, gmina Chełmno

ul. Toruńska 3

Numer w rejestrze

280/115 z 28.04.1953

Kategorie

  • sportowy/kulturalny/edukacyjny
  • użyteczności publicznej
  • katolicki