Kościół par. pw. św. Marcina

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Kościół we Wrockach

Lokalizacja

Wrocki, powiat golubsko-dobrzyński, gmina Golub-Dobrzyń

Numer w rejestrze

A/9/8 z 17.10.1929

Kategorie

  • katolicki