Fort XI Stefan Batory

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Podgórz, powiat Toruń, gmina Toruń

ul. Poznańska 152

Numer w rejestrze

A/69/310 z 07.10.1971

Kategorie

  • militarny