Przytułek dla ubogich, ob. dom mieszkalny

Nazwa zwyczajowa:
Elenden Haus, Szpital św. Katarzyny

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Dom przy ul. Św. Katarzyny 2 w Toruniu.

Lokalizacja

Stare Miasto, powiat Toruń, gmina Toruń

ul. Św. Katarzyny 2

Numer w rejestrze

A/91/224 z 27.08.1929

Kategorie

  • mieszkalny
  • użyteczności publicznej

Opis

Przytułek dla ubogich istniał już w średniowieczu przy kościele św. Jerzego, początkowo jako miejsce odosobnienia dla trędowatych (leprozorium). Po wygaśnięciu epidemii trądu zaczął on pełnić funkcję domu starców i przytułku. Po zburzeniu kościoła i towarzyszących mu zabudowań w 1813 r., instytucję przeniesiono tymczasowo do szpitala św. Piotra i Pawła na Wielkich Garbarach, na Nowym Mieście. W 1838 roku przytułek ostatecznie umieszczono w budynkach na rogu ul. Św. Katarzyny i dzisiejszej ul. Szumana.

Budynek w zrębie gotycki, przebudowany gruntownie ok. 1836 r. z adaptacją na przytułek oraz w 1860 roku.

Źródło: Dokumentacja w archiwum WUKZ w Toruniu.