Dom (spichlerz)

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Kamienica przy ul. Łaziennej 3 w Toruniu

Lokalizacja

Stare Miasto, powiat Toruń, gmina Toruń

ul. Łazienna 3

Numer w rejestrze

A/55/189 z 27.08.1929

Kategorie

  • budynek gospodarczy
  • mieszkalny

Opis

Kamienica powstała w XIII lub na pocz. XIV w., początkowo jako typowy dla tego okresu dom-skład, pełniący jednocześnie funkcje mieszkalne i magazynowe. Na przełomie XVI i XVII w. została rozbudowana, wówczas powstał obecny renesansowy szczyt o skromnej dekoracji okuciowej. W 1861 roku dokonano przebudowy na spichlerz.

Źródło:

  • dokumentacja w archiwum WUKZ w Toruniu