Spichrz

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Widok spichrza przed rozpoczęciem prac renowacyjnych

Lokalizacja

Stare Miasto, powiat Toruń, gmina Toruń

ul. Piekary 4

Numer w rejestrze

A/61/195 z 10.10.1929, A/80/321 z 15.09.1971

Kategorie

  • budynek gospodarczy