Zespół domu podmiejskiego

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Dom przy ul. Rudackiej 41 w Toruniu

Lokalizacja

Rudak, powiat Toruń, gmina Toruń

ul. Rudacka 41

Numer w rejestrze

A/699/1-3 z 13.11.1997

Kategorie

  • mieszkalny
  • układ urbanistyczny/zespół budowlany