Zagroda sitarska

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Biłgoraj, powiat biłgorajski, gmina Biłgoraj

ul. Nadstawna 32

Numer w rejestrze

A/110/373 z 14.04.1969

Kategorie

  • mieszkalny
  • budynek gospodarczy

Opis

W II poł. XX wieku z inicjatywy wojewódzkiego konserwatora zabytków w Lublinie Jana Góraka i kierownika Muzeum Romana Sokala udało się otworzyć filię Muzeum Rzemiosł Ludowych - Zagrodę Sitarską przy ul. Nadstawnej. Muzeum zawiera świetnie zachowane budowle przedstawiające tradycyjne mieszczańskie zabudowania biłgorajskie. Należy zaznaczyć, iż zabudowania znajdują się w miejscu ich pierwotnego umiejscowienia.
W skład drewnianych zabudowań wchodzą: dom mieszkalny z 1810 roku, budynki gospodarcze (drewutnia, spichlerz, wozownia) oraz budynek inwentarski z pomieszczeniem dla koni, krów, cieląt i trzody.