Omiń nawigację
ukryj

O co chodzi?

Wyszukaj informacje i uzupełnij wybrane pola.

Skorzystaj z własnej wiedzy, poszukaj w książkach lub w internecie.

Sprawdź, czy informacje już uzupełnione są poprawne.

Pamiętaj o podaniu źródeł.

Ten zabytek wchodzi w skład zespołu: Zespół kościoła par. pw. św. Stanisława.

Kościół par. pw. św. Stanisława

sprawdzony
help
zamknij

Oznaczenie stanu

 • Sprawdzony
  Dane częściowo zweryfikowane; wymagają dopracowania.
Zabytek wpisany do rejestru zabytków
uzupełnij Lokalizacja:

Gorzków-Osada, gmina Gorzków, powiat krasnostawski, województwo lubelskie

zobacz

Data powstania: 1623
Numer w rejestrze:

A/114/395 z 11.02.1969

wersja oryginalna Adoptuj zabytek Mini-przewodnik

Opis

uzupełnij

Kościół murowany z cegły i kamienia i otynkowany, jednonawowy pierwotnie dwu- a obecnie sześcioprzęsłowy. Przy zamkniętym półkoliście prezbiterium znajdują się symetrycznie rozstawione 2 prostokątne zakrystie. Sklepienia kolebkowe z lunetami. Okna wydłużone, zamknięte półkoliście. Z zewnątrz opięty szkarpami. Dach dwuspadowy z jedną wieżyczką (pomiędzy prezbiterium a nawą). We wnętrzu późniejsze wyposażenie barokowe, m.in.: chrzcielnica, 2 konfesjonały i organy 12-głosowe oraz niektóre z obrazów, szat i naczyń liturgicznych.

Ciekawostki, legendy, anegdoty

Początki

Pierwszy, drewniany kościółek w Gorzkowie ufundował Mikołaj z Sandomierza, znany jako Mikołaj Trąba na pocz. XV w. On to właśnie, zostając w 1403 roku podkanclerzym koronnym, otrzymał od króla Władysława Jagiełły wsparcie dla swych świeżych tytułów szlacheckich w postaci majątku ziemskiego w Gorzkowie i Poperczynie. 

Według dokumentu z 24 czerwca 1404 roku wystawionego przez Stefana – biskupa Chełmskiego dla Mikołaja – podkanclerzego wielkiego koronnego i właściciela wsi Gorzkowa przyznano kościołowi gorzkowskiemu dziesięcinę pieniężną zamiast snopkowej. Według tego dokumentu w Gorzkowie było w tym czasie 5 rodzin katolickich (zapewne osadników z terenów Małopolski), a nieznaną ilość pozostałych określono jako „schizmatyków”, czyli innowierców - głównie miejscowych wyznania prawosławnego. W okresie reformacji rozgrabiono kościół parafialny w Gorzkowie, zamieniając go na zbór kalwiński. Ostatecznie budynek kościółka drewnianego zniszczono ok. roku 1604. 

Źródło:

Historia parafii R-K w Gorzkowie


Aplikacje dla turysty dla zabytku

Stwórz aplikacje „Dodaj alert” dla tego zabytku:

Stwórz aplikacje dla turysty

Podgląd wygenerowanej aplikacji

Ładuję podgląd widgetu…
Wystąpił błąd podczas ładowania poglądu.

Wygenerowany kod do wstawienia na stronę

To jest gotowy kod do wstawienia na stronę, wygenerowany dla wybranego przez Ciebie zabytku. Wystarczy go skopiować i umieścić w odpowiednim miejscu na Twojej stronie.

Tagi, kategorie

Alerty

Wiesz, że obiekt wymaga opieki?
Zaalarmuj!

zgłoś, że zabytek nie istnieje

Ważne daty

 • 1623 - fundator - Stanisław Gorzkowski, probosz - Stanisław Skrzyński
 • 1647 - powtórna konsekracja przez biskupa Świrskiego
 • 1828 - demontaż wieży frontonowej
 • 1885 - rozbudowa nawy 2-przęsłowej aż o 4 kolejne
 • 1922 - remont dachu i pokrycie blachą
 • 1954 - malowanie zewnętrzne i pokrycie sygnaturki blachą ocynkowaną
 • 1974 - malowanie i renowacja wnętrza kościoła

Dokumenty
urzędowe

Dysponujesz dokumentacją, którą możesz legalnie udostępnić innym?
Załącz pliki tutaj.

Twórcy profilu

 • Katarzyna Dańko
 • Jerzy Stefańczyk

Otwarte Zabytki to projekt prowadzony przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami” za granicą, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków CEE Trust.

Patron
Narodowy Instytut Dziedzictwa Dojrz@łość w sieci
Patroni medialni
Histmag Szkoła z klasą 2.0 Amerykański Portal Polaków
Partner merytoryczny
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Fundacja Rowzoju Społeczeństwa Informacyjnego PTTK Ośrodek Karta Projekt Polska Fundacja Orange MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum Centrum Edukacji Obywatelskiej HISTORIA.org.pl Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zamki Gotyckie
Grantodawcy
Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Spraw Zagranicznych CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego