Układ urbanistyczny miasta

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Kraśnik, powiat kraśnicki, gmina Kraśnik

Numer w rejestrze

A/641 z 11.08.1972

Kategorie

  • układ urbanistyczny/zespół budowlany

Opis

Wpisany do rejestru zabytków jest wykształcony w XIV w. układ urbanistyczny Kraśnika, z rynkiem w centrum i szachownicową siatką ulic, zachowane częściowo pierwotne wielkości działek i zwarta pierzejowa zabudowa, zespoły zabytkowe (Zamczysko, kościół kanoników regularnych, kościół św. Ducha, synagogi oraz kirkut) oraz relikty archeologiczne. Dodatkowo znajduje się tam również niska przedwojenna zabudowa, składająca się z przylegających do siebie kamieniczek. Uliczki okalające zabytkowy rynek są wąskie i często pozbawione jakiejkolwiek infrastruktury.