Kordegarda

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Kozice Dolne, powiat świdnicki, gmina Piaski

Numer w rejestrze

A/738 z 22.08.1977