Gorzelnia

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Pilaszkowice, powiat świdnicki, gmina Rybczewice

Numer w rejestrze

A/760 z 03.06.1978 i z 14.05.1996