Zespół cerkwi greko-kat. ob. kościół par. rzym.-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Nowosiółki, powiat tomaszowski, gmina Telatyn

Numer w rejestrze

652 z 28.11.1972

Kategorie

  • sakralny
  • katolicki
  • unicki

Opis

Barokowy kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Nowosiółkach został wybudowana jako cerkiew unicka ok 1800 r. pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Architektura świątyni zarówno z zewnątrz jak i w środku zrywała całkowicie z tradycją obrządków wschodnich. Nie posiadała ikonostasu, pojawił się chór organowy i ołtarze boczne.

Latynizacja cerkwi unickiej jest wynikiem ustaleń Synodu w Zamościu z 1720 r. Takie cerkwie-nie-cerkwie spotyka się na Lubelszczyźnie. W Nowosiółkach stoi przykład idealny. Dziś w świątyni - po burzliwej historii samego kościoła jak i całej Grzędy Sokalskiej - modlą się rzymscy katolicy. Parafia ma dobrego gospodarza, świadczy o tym zadbane otoczenie, wyremontowany kościół i dość aktywne życie parafii. http://idziepoziemi.wordpress.com/?s=nowosi%C3%B3%C5%82ki