Wozownia

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Krzeszów, powiat kamiennogórski, gmina Kamienna Góra

Numer w rejestrze

204/A/03 z 12.01.2003