Fragmenty murów gotyckich

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Brzeg, powiat brzeski, gmina Brzeg

ul. Nadodrzańska; pl. Zamkowy 4

Numer w rejestrze

183/57 z 17.11.1957 (brak ODZ); 710/64 z 02.03.1964