Dom

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Brzeg, powiat brzeski, gmina Brzeg

ul. Ofiar Katynia 37

Numer w rejestrze

1271/66 z 04.04.1966

Kategorie

  • mieszkalny