Kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Łężce, powiat kędzierzyńsko-kozielski, gmina Reńska Wieś

Numer w rejestrze

1201/66 z 14.03.1966

Kategorie

  • sakralny