Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Najśw. Serca Jezusowego

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Proślice, powiat kluczborski, gmina Byczyna

Numer w rejestrze

70/53 z 10.12.1953 (wyciąg z księgi rejestru)

Kategorie

  • katolicki
  • sakralny