Aleja kasztanowcowa wzdłuż drogi do Jeżowa

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Popień, powiat brzeziński, gmina Jeżów

Numer w rejestrze

761 z 10.08.1985