Układ przestrzenny Krośniewickiej Kolei Dojazdowej

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Krośniewice, powiat kutnowski, gmina Krośniewice

Numer w rejestrze

661 z 28.12.1998; A/31 z 10.10.2006