Hotel De Wilno, ob. dom mieszkalny

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Łowicz, powiat łowicki, gmina Łowicz

ul. 3 Maja 12

Numer w rejestrze

787 z 27.02.1988

Kategorie

  • mieszkalny