Omiń nawigację
ukryj

O co chodzi?

Wyszukaj informacje i uzupełnij wybrane pola.

Skorzystaj z własnej wiedzy, poszukaj w książkach lub w internecie.

Sprawdź, czy informacje już uzupełnione są poprawne.

Pamiętaj o podaniu źródeł.

Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Nazwa zwyczajowa: Osiedle Montwiłła-Mireckiego; Osiedle Mireckiego; Osiedle na Polesiu Konstantynowskim; Kolonia mieszkaniowa na Polesiu Konstantynowskim

sprawdzony
help
zamknij

Oznaczenie stanu

  • Sprawdzony
    Dane częściowo zweryfikowane; wymagają dopracowania.
Zabytek wpisany do rejestru zabytków
uzupełnij Lokalizacja:

Łódź, gmina Łódź, powiat Łódź, województwo łódzkie

Obszar między ulicami Srebrzyńską, Unii Lubelskiej i Jarzynową

zobacz

Data powstania: 1928-1933
Numer w rejestrze:

A/56 z 20.01.1971

wersja oryginalna Adoptuj zabytek Mini-przewodnik

Opis

uzupełnij

Poprzez wydzielenie dwóch głównych ulic przyszłego zespołu mieszkaniowego - współczesnych F. Perla i K. Praussa - podzielono jego obszar na cztery części przeznaczone do zabudowania. Pozostałe ciągi komunikacyjne miały służyć przede wszystkim ruchowi pieszemu, co starano się zagwarantować poprzez nadanie im bardziej kameralnego charakteru oraz wykonaniem ich z kamieni polnych.

Bloki składające się na osiedle powstawały w oparciu o stypizowany, powtarzalny segment. Przystępując do wznoszenia osiedla, architekci zaprojektowali trzy typy budynków mieszkalnych, które można określić mianem klatkowców, galeriowców oraz obiektów mieszanych, łączących w sobie elementy obu wariantów. Projektanci rozmieścili klatkowce na osi północ-południe, natomiast galeriowce na osi wschód-zachód. Bloki od strony ulicy Srebrzyńskiej stawiano szczytami, a poprzez murki i zabudowania gospodarcze odgradzano od ruchu ulicznego powstałe między nimi zielone dziedzińce. Z zakładanych w projekcie 33 bloków powstało 20.

Początkowe zamierzenia przewidywały ponadto zapewnienie bogatego wachlarza oferty społeczno-kulturalnej skierowanej do mieszkańców. Powstać miały m. in. stacja opieki nad matką i niemowlęciem, żłobek, przedszkole, szkoła, czytelnia, kawiarnia, kino lub teatr, sala zebrań, obiekty rekreacyjne i łaźnia z pralnią. Do roku 1939 udało się wybudować jedynie budynki suszarni oraz stacji pomp. Większość z pozostałych elementów wzniesiono w latach powojennych, ale w lokalizacjach innych niż pierwotnie przewidywano.

Mimo, że nie osiągnięto wszystkich pierwotnych założeń inwestycji, osiedle na Polesiu Konstantynowskim przeszło do historii jako największe przedsięwzięcie mieszkaniowe Łodzi międzywojennej, realizowane mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych.

Ciekawostki, legendy, anegdoty

Konkurs architektoniczny

Projekt osiedla stanowił przedmiot konkursu urbanistyczno-architektonicznego zorganizowanego przez Magistrat Miasta Łodzi. Mimo, iż wygrał projekt proponujący zabudowę mieszkaniową o tradycyjnych formach architektonicznych i układzie kwartałowym, ostatecznie o przygotowanie właściwego projektu zostali poproszeni zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca, reprezentujący nurt architektury nowoczesnej.

Awangardowi artyści

Mieszkańcami osiedla w okresie międzywojennym było małżeństwo awangardowych artystów - Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński.

Wystawa CIAM

Osiedle nie tylko było jakościowo porównywalne z ówczesnymi realizacjami europejskimi, ale także mogło stanowić dla nich wzór do naśladowania. Świadczyć o tym może m.in. zaprezentowanie rzutów mieszkań powstających na osiedlu podczas II zjazdu CIAM we Frankfurcie nad Menem w roku 1929.

Lokalna społeczność

Cechą wyróżniającą osiedle jest aktywność społeczna jego mieszkańców. Ciekawą ich inicjatywą jest wydawanie biuletynu „Polesie” - nieregularnika, który otrzymują lokatorzy wszystkich mieszkań wchodzących w skład zabytkowego zespołu.

Patron osiedla

Osiedlu nadano imię rewolucjonisty - J. Mireckiego ps. „Montwiłł” - i jeszcze w roku 1933 wmurowano w elewację jednego z bloków tablicę upamiętniającą patrona.

Aplikacje dla turysty dla zabytku

Stwórz aplikacje „Dodaj alert” dla tego zabytku:

Stwórz aplikacje dla turysty

Podgląd wygenerowanej aplikacji

Ładuję podgląd widgetu…
Wystąpił błąd podczas ładowania poglądu.

Wygenerowany kod do wstawienia na stronę

To jest gotowy kod do wstawienia na stronę, wygenerowany dla wybranego przez Ciebie zabytku. Wystarczy go skopiować i umieścić w odpowiednim miejscu na Twojej stronie.

Tagi, kategorie

Alerty

Wiesz, że obiekt wymaga opieki?
Zaalarmuj!

zgłoś, że zabytek nie istnieje

Ważne daty

  • 1928 - Rozpoczęcie budowy osiedla
  • 1929 - Prezentacja rzutów mieszkań z osiedla na II Kongresie CIAM
  • 1933 - Wmurowanie tablicy upamiętniającej patrona osiedla
  • 1971 - Wpis osiedla do rejestru zabytków

Dokumenty
urzędowe

Dysponujesz dokumentacją, którą możesz legalnie udostępnić innym?
Załącz pliki tutaj.

Twórcy profilu

  • jakub@zasina.net

Otwarte Zabytki to projekt prowadzony przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami” za granicą, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków CEE Trust.

Patron
Narodowy Instytut Dziedzictwa Dojrz@łość w sieci
Patroni medialni
Histmag Szkoła z klasą 2.0 Amerykański Portal Polaków
Partner merytoryczny
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Fundacja Rowzoju Społeczeństwa Informacyjnego PTTK Ośrodek Karta Projekt Polska Fundacja Orange MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum Centrum Edukacji Obywatelskiej HISTORIA.org.pl Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zamki Gotyckie
Grantodawcy
Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Spraw Zagranicznych CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego