Kościół par. p.w. św. Katarzyny

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Pęczniew, powiat poddębicki, gmina Pęczniew

Numer w rejestrze

211/95 z 06.10.1967

Kategorie

  • sakralny