Omiń nawigację
ukryj

O co chodzi?

Wyszukaj informacje i uzupełnij wybrane pola.

Skorzystaj z własnej wiedzy, poszukaj w książkach lub w internecie.

Sprawdź, czy informacje już uzupełnione są poprawne.

Pamiętaj o podaniu źródeł.

Kościół cmentarny p.w. św. Rocha

niesprawdzony
help
zamknij

Oznaczenie stanu

  • Niesprawdzony
    Dane zaczerpnięte wprost z rejestru zabytków NID; wymagają sprawdzenia i uzupełnienia.
Zabytek wpisany do rejestru zabytków
uzupełnij Lokalizacja:

Parzęczew, gmina Parzęczew, powiat zgierski, województwo łódzkie

ul. św. Rocha 1

zobacz

Data powstania: 1 poł. XVII
Numer w rejestrze:

A/525/188 z 08.08.1967

wersja oryginalna Adoptuj zabytek Mini-przewodnik

Opis

uzupełnij

Kościół św. Rocha jest zabytkiem starego, ludowego budownictwa sakralnego. Został zbudowany w XVI wieku we wsi Ignacew. Kościół już na początku XVII wieku został przeniesiony na cmentarz grzebalny do Parzęczewa, gdzie znajduje się do chwili obecnej.

Kościół św. Rocha jest to kościół drewniany, wybudowany z drewna modrzewiowego, orientowany (głównie ołtarz od strony wschodniej, okna od strony południowej), konstrukcji zrębowej, na planie prostokąta z węższym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Przy prezbiterium od północy prostokątna zakrystia. Stropy płaskie, chór muzyczny nadwieszony. Fasada zachodnia i ściana południowa – oszalowane. Dach gontowy, dwuspadowy z wysuniętym okapem, nad ścianą zachodnią wieżyczka nad sygnaturką. Od północy była kiedyś kruchta z bocznym wejściem, później zlikwidowana.

Ściany zewnętrzne kościoła wykonano z konstrukcji zrębowej z belek drewnianych łączonych w narożach na zamki z ostatkami. Do budowy ścian użyto belek prostokątnych. W ścianach zachowały się oryginalne belkowe ościeża okien. Nie zachowały się oryginalne okna – w ich miejsce wstawiono okna współczesne. W stosunkowo dobrym stanie zachowane są drzwi zewnętrzne wzmocnione żelaznymi guzami i z okuciami prawdopodobnie pochodzącymi z XIX wieku.

 Zabytkami sztuki, które stanowią wyposażenie kościoła są: ołtarz główny barokowy z ok.1660 r., dwa ołtarze boczne w stylu rokokowym z XVIII w., balustrada chóru muzycznego w stylu barokowym, dwa konfesjonały barokowe i cztery ławki barokowe z XVIII w., tabernakulum barokowe,obraz Św. Anna Samotrzecia, styl - akademizm, Obraz Przemienienia Pańskiego
 i Matki Bożej Niepokalanej, styl prowincjonalny - akademizm oraz liczne rzeźby od XV w. i okucia drzwi wejściowych z XIX w.

W ostatnich latach kościół został gruntownie odremontowany. Założono nowy dach z gontów, sklamrowano walące się ściany, wyszalowano deskami sosnowymi jego wnętrze, zakonserwowano środkami chemicznymi ściany i dach, wyzłocono trzy ołtarze, odnowiono wszystkie figury, obrazy i meble kościelne, założono odgromienie.

Źródła: 

Gołygowski D., Dzieje Parzęczewa do 1970 r., Parzęczew 2019.

Serwik J., Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja, „Niedziela” 2000, nr 44.
Serwik J., W cieniu parzęczewskiej Golgoty, Parzęczew 2014.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 7, Warszawa 1886.


Ciekawostki, legendy, anegdoty

Historia

Legenda głosi, że Kościół św. Rocha otrzymał w darze od króla Zygmunta Augusta właściciel wsi Piaskowice – Wojciech Piaskowski. Usytuował on podarowaną świątynię w najbardziej oddalonym zakątku swoich majętności, aby ułatwić chłopom pańszczyźnianym udział w nabożeństwach.

Źródło: 

Serwik J., W cieniu parzęczewskiej Golgoty, Parzęczew 2014.

Zaniedbanie kościoła

Po wybudowaniu  dostojnego kościoła w środku miasta przez rodzinę Stokowskich z Piaskowic, kościół św. Rocha był często zaniedbywany. Zdarzali się jednak gorliwi proboszczowie, którzy o nim pamiętali i podjęli się remontów. Dzięki temu kościół ocalał.

Źródło:

Serwik J., W cieniu parzęczewskiej Golgoty, Parzęczew 2014

Zabytkowy kościół na terenie zabytkowego cmentarza

Obecny cmentarz był początkowo tzw. ,,cmentarzem cholerycznym” poza miastem, gdzie grzebano ofiary różnych epidemii dziesiątkujących dawniejsze społeczeństwa na skutek wojen, braku właściwej higieny i należytego odżywiania. Cmentarzem takim patronował najczęściej św. Roch. Przeniesiony z Ignacewa do Parzęczewa kościół pełnił więc  rolę kaplicy cmentarnej służącej do liturgii żałobnej przy pochówku ofiar ,,morowego powietrza”.

Źródło: 

Serwik J., W cieniu parzęczewskiej Golgoty, Parzęczew 2014.

Wyposażenie kościoła

Lista wyposażenia została sporządzona i opisana przez proboszcza Serwika. Pochodzenie poszczególnych elementów wyposażenia nie jest udukomentowane. Najprawdopodobniej wiele elementów wyposażenia wewnętrznego tego kościoła pochodzi z nieistniejących kościołów: św. Wojciecha i św. Anny w Parzęczewie.

Źródło: 

Serwik J., W cieniu parzęczewskiej Golgoty, Parzęczew 2014.Podłogi i posadzki

Podłogi kościoła wyłożone są kamienną posadzką. W nawie głównej oraz prezbiterium posadzka jest jednobarwna z płytek prostokątnych o niewielkich rozmiarach - ok. 20x20 cm. W prezbiterium i zakrystii posadzka typu mozaika dwubarwna z płytek o kształcie wielobocznym. Według proboszcza Serwika
 w kościele głównym w Parzęczewie jest identyczna posadzka z XIX wieku.

Aplikacje dla turysty dla zabytku

Stwórz aplikacje „Dodaj alert” dla tego zabytku:

Stwórz aplikacje dla turysty

Podgląd wygenerowanej aplikacji

Ładuję podgląd widgetu…
Wystąpił błąd podczas ładowania poglądu.

Wygenerowany kod do wstawienia na stronę

To jest gotowy kod do wstawienia na stronę, wygenerowany dla wybranego przez Ciebie zabytku. Wystarczy go skopiować i umieścić w odpowiednim miejscu na Twojej stronie.

Tagi, kategorie

Alerty

Wiesz, że obiekt wymaga opieki?
Zaalarmuj!

zgłoś, że zabytek nie istnieje

Ważne daty

  • 1800 - 1805 - Kościół służył ludziom jako świątynia parafialna, gdyż kościół w rynku w tym czasie został zniszczony przez pożar.

Dokumenty
urzędowe

Dokumentacja konserwatorska

dodano: 16 maj 2020

rozmiar 0.5 MB

Dokumentacja konserwatorska

dodano: 16 maj 2020

rozmiar 0.3 MB

Dokumentacja konserwatorska

dodano: 16 maj 2020

rozmiar 0.5 MB

Dokumentacja konserwatorska

dodano: 16 maj 2020

rozmiar 0.4 MB

Pobierz wszystkie pliki

Twórcy profilu

  • Anna.Kierzek

Otwarte Zabytki to projekt prowadzony przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami” za granicą, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków CEE Trust.

Patron
Narodowy Instytut Dziedzictwa Dojrz@łość w sieci
Patroni medialni
Histmag Szkoła z klasą 2.0 Amerykański Portal Polaków
Partner merytoryczny
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Fundacja Rowzoju Społeczeństwa Informacyjnego PTTK Ośrodek Karta Projekt Polska Fundacja Orange MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum Centrum Edukacji Obywatelskiej HISTORIA.org.pl Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zamki Gotyckie
Grantodawcy
Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Spraw Zagranicznych CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego