Kościół fil. p.w. Bł. Szymona z Lipnicy

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Lipnica Murowana, powiat bocheński, gmina Lipnica Murowana

Numer w rejestrze

101/23/60 z 09.04.1960; 156 z 6.11.1969

Kategorie

  • sakralny