Budynek pierwszej trzebińskiej apteki

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Trzebinia, powiat chrzanowski, gmina Trzebinia

ul. Narutowicza 13

Numer w rejestrze

A/1469/92 z 30.06.1992

Kategorie

  • mieszkalny

Opis

Apteka Jana Radwańskiego znajdowała się od 1899 roku w budynku przy obecnej ulicy Narutowicza (jednej z odchodzących od Rynku). Nosiła wówczas nazwę Apteka "Pod Gwiazdą" (w późniejszym okresie "Pod Złotą Gwiazdą") - od płaskorzeźby złotej gwiazdy umieszczonej pod balkonem na piętrze. Wejście do apteki znajdowało się wtedy na rogu budynku (przy skrzyżowaniu ulicy Narutowicza z Kościuszki - wówczas Kolejową), dokładnie pod balkonem z ową złotą gwiazdą. Po II wojnie światowej przebudowano wejście, umieszczając je bardziej po lewej stronie. Apteka w tym budynku  (prowadzona po Janie Radwańskim przez inne osoby) istniała aż do 5 listopada 2012 r. - przed likwidacją nadal nosiła nazwę "Pod Złotą Gwiazdą", co nawiązywało do jej długoletniej historii.

Obecnie stary, zabytkowy budynek apteki stoi pusty i nie wiadomo jakie będą jego dalsze losy, dlatego też wymaga stałej opieki i nadzoru konserwatora zabytków.


Bibliografia:

Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, red. Feliks Kiryk, Kraków 1994, s. 252 i 307.