Zespół klasztorny reformatów

Nazwa zwyczajowa:
Klasztor franciszkanów w Bieczu, Parafia rzymsko-katolicka św. Anny

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Biecz, powiat gorlicki, gmina Biecz

ul. Kazimierza Wielkiego 2

Numer w rejestrze

A-288 z 06.09.1992

Kategorie

  • sakralny
  • mieszkalny

Opis

Do zespołu kościelno-klasztornego w Bieczu należy jeden z pierwszych klasztorów reformackich powstałych na ziemiach polskich. Jego historia sięga początków XVII wieku. W roku 1624 zakonnicy osiedlili się przy kościele św. Jakuba Apostoła (dziś już nieistniejącym) na Przedmieściu Dolnym. Drewniany klasztor wzniesiony został z fundacji kaznodziei i oficjała bieckiego Piotra Zielonackiego.

Zespół stanowi zamkniętą całość, na którą składa się świątynia p.w. św. Anny, klasztor oraz dziedziniec klasztorny. Kościół wzniesiony jest w stylu barokowym o prostym, jednolitym wystroju wnętrza. Jest budowlą jednonawową, orientowaną. Do prostokątnej nawy przylega węższe i niższe prezbiterium oddzielone od nawy kościoła półkolistą tęczą.


[brak źródła]