Synagoga

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Biecz, powiat gorlicki, gmina Biecz

Rynek 20

Numer w rejestrze

A-186 z 07.12.1989

Kategorie

  • żydowski
  • park/ogród
  • użyteczności publicznej
  • sakralny
  • militarny

Opis

W czasie II wojny światowej, od kwietnia do sierpnia 1942 roku, wokół synagogi, która została wzniesiona w połowie XIX wieku, utworzono getto dla ludności żydowskiej z Biecza i okolic. Getto ogrodzone zostało wysokim, szczelnym parkanem (z przejściem dla strażnika) przylegającym z jednej strony do ściany ratusza. W latach 1942 -1943 miały tu miejsce liczne egzekucje dokonywane przez  hitlerowców na ludności żydowskiej. Ludność zgromadzona na rynku była rozstrzeliwana, innych zaś kierowano do obozu pracy w Krakowie – Płaszowie lub do gorlickiego getta, a później do obozu zagłady w Bełżcu. Obecnie w miejscu dawnej synagogi znajduje się siedziba Rady Miejskiej, Urzędu Gminy oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu. Wewnątrz na ścianach głównej sali modlitewnej zachowały się fragmenty polichromii. Na jednej ze ścian widnieje malowidło przedstawiające Świątynię Jerozolimską oraz inskrypcja hebrajska. Na frontowej ścianie synagogi znajduje się tablica pamiątkowa z 1998 roku upamiętniająca ofiary Holocaustu, ufundowana przez Towarzystwo Żydów z Biecza w Nowym Jorku.