Układ przestrzenny dawnego uzdrowiska (strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej)

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Krzeszowice, powiat krakowski, gmina Krzeszowice

centrum miasta

Numer w rejestrze

A-498 z 13.02.1985

Kategorie

  • mieszkalny
  • budynek gospodarczy
  • użyteczności publicznej