Kościół par. p.w. św. Wojciecha

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Krzeczów, powiat myślenicki, gmina Lubień

Numer w rejestrze

kl.IV-114/9/59 z 16.11.1959; 149 z 21.08.1969

Kategorie

  • sakralny