Klasztor franciszkanów (bernardynów)

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Legnica, powiat Legnica, gmina Legnica

pl. Franciszkański 1

Numer w rejestrze

951/L z 22.10.1990

Kategorie

  • sakralny
  • mieszkalny