Kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Przybyszew, powiat białobrzeski, gmina Promna

Numer w rejestrze

849/A z 15.03.1975; 101/A z 18.03.1981

Kategorie

  • sakralny