Kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Lekowo, powiat ciechanowski, gmina Regimin

Numer w rejestrze

300/61 z 19.12.1961

Kategorie

  • sakralny