Zespół klasztorny franciszkanów

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Warka, powiat grójecki, gmina Warka

Numer w rejestrze

117/A/58 z 20.05.1958; 178/A z 15.10.1982

Kategorie

  • sakralny
  • mieszkalny