Kaplica przedpogrzebowa

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Krasnosielc, powiat makowski, gmina Krasnosielc

Numer w rejestrze

358/62 z 05.03.1962

Kategorie

  • sakralny