Kościół par. pw. św. Doroty

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Cieksyn, powiat nowodworski, gmina Nasielsk

Numer w rejestrze

57-A z 10.05.1954

Kategorie

  • sakralny
  • katolicki

Opis

Gotycko-renesansowy kościół, w środku elementy oryginalnego, XVI - wiecznego wystroju: piękna gotycka Madonna, bogato zdobiony ołtarz główny, belka tęczowa ze sceną Ukrzyżowania, ciekawe sklepienie. Kościół odrestaurowany.

Obecną, murowaną świątynię wzniesiono około 1569 r. Ufundowana była przez Bielińskich i Borukowskich, jednak świątynię w Cieksynie wzmiankowano już w 1423 r. Obiekt zaprojektował działający na terenie Mazowsza architekt Jan Baptysta Wenecjanin, autor m.in. warszawskiego Barbakanu i przebudowy płockiej katedry.
Kościół ma jedną nawę ze zwężonym prezbiterium. Jest to budowla gotycko-renesansowa, orientowana, murowana z cegły, sklepiona charakterystyczną ornamentowaną kolebką, określaną jako tzw. "grupa pułtuska". Kościół został poświęcony w roku 1580. Wnętrze zdobi ołtarz łączący cechy renesansu i manieryzmu, datowany na około 1600 r. Ciekawie prezentują się także manierystyczne ołtarze boczne. Polichromie wykonane zostały w latach 50. ubiegłego wieku przez S. Domurata.