Spichrz

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Żukowo-Wawrzonki, powiat płoński, gmina Raciąż

Numer w rejestrze

375 z 08.02.1995