Zespół klasztorny bernardynów

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Strzegocin, powiat pułtuski, gmina Świercze

Numer w rejestrze

401/62 z 19.03.1962

Kategorie

  • sakralny
  • mieszkalny