Plebania (z reliktami zamku)

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Radom, powiat Radom, gmina Radom

ul. Grodzka 10

Numer w rejestrze

A-74 z 24.09.2001

Kategorie

  • mieszkalny
  • sakralny
  • dworski/pałacowy/zamek