Pałac

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Radom, powiat Radom, gmina Radom

ul. Żeromskiego 36

Numer w rejestrze

4750/A/72 z 5.05.1972 (brak); 16/A/90 z 14.02.1990

Kategorie

  • mieszkalny
  • dworski/pałacowy/zamek