Zespół pałacyku Hempla

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Radom, powiat Radom, gmina Radom

ul. Żeromskiego 46

Numer w rejestrze

361/A/87 z 01.07.1987

Kategorie

  • mieszkalny
  • dworski/pałacowy/zamek