Budynek studni

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Siedlce, powiat Siedlce, gmina Siedlce

Numer w rejestrze

52/340/62 z 02.02.1962