Portiernia I przy bramie głównej

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Warszawa, powiat Warszawa, gmina Ochota

ul. Koszykowa 81

Numer w rejestrze

813 z 03.1973 i 813/1102/87 z 8.05.1987