Mur ceglany z bramą

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Warszawa, powiat Warszawa, gmina Wola

ul. Waliców

Numer w rejestrze

1571-A z 28.02.1994