Kancelaria starostwa

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Liw, powiat węgrowski, gmina Liw

Numer w rejestrze

204 z 17.11.1959